หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา โทร. 02-360-7694, 086-989-6882, 02-7381301-7, ID Line: fujiki1987, Email: fujiki-pp@hotmail.com
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ARENO
Left direction
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ DAM
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ADANO
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ DENO
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ono
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ AZUMI
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ SHIBATA
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ FUJIKI
Right direction
บริษัท ฟูจิกิ อินดัสตรี้ส์ จำกัด ก่อตั้งและดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2533 เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้า โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต แต่เพียงผู้เดียว  โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการใช้งานสินค้าให้เหมาะสมกับประเภทของงานและตรงตามความต้องการ และบริการรับซ่อมสินค้าตลอดระยะเวลาการใช้งาน
 

ปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร และประปา

 
 

รับทำปั้มน้ำหอยโข่งและมอเตอร์พิเศษ

 
 

ความรู้และบทความน่าสนใจ

 

Fujiki
 

ประสิทธิภาพปั๊ม

MODEL POWER CAPACITY  M3 / h     -     L / min
0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 4.5 6 7.5 9 12 15 18 24 30 M3 / h
KW HP 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100 125 150 200 250 300 400 500 L / min
TOTAL  HEAD  (METRES)
AS  1  M 0.375 0.5 35 35.0 33.5 32.5 29.5 25.5 21.0 14.0 5.0                        
AS  1  MA 0.375 0.5 35 35.0 33.5 32.5 29.5 25.5 21.0 14.0 5.0                        
AS  1  S 0.375 0.5 38 38.0 34.5 31.0 28.0 23.0 19.0 12.5 5.0                        
BSJ  1  M 0.75 1 50 47.0 41.5 35.5 28.0                                
AD  1  B 0.375 0.5 22   21.8 20.8 19.7 18.7 17.7 16.6 15.6 14.6 13.5 12.5                  
AS  1  B 0.375 0.5 22   22.0 21.7 21.5 21.3 21.0 20.5 20.0 19.5 19.0 15.0                  
CSJ  1  M 1.1 1.5 70   67.5 62.5 56.0 49.0 40.5 32.0 20.0                        
BS  1  M 0.75 1 33       33.0 31.5 30.0 29.5 29.0 28.5 27.0 21.0 15.0                
TBS  1  M 0.75 1 33       33.0 31.5 30.0 29.5 29.0 28.5 27.0 21.0 15.0                
AD  100  M 0.75 1 33       33.0 31.5 30.0 29.5 29.0 28.5 27.0 21.0 15.0                
CD  1  MH 1.1 1.5 43.5       43.0 42.8 42.6 42.4 42.2 42.0 41.8 38.0 31.0                
BD  1  MH 0.75 1 44       43.5 42.7 42.5 42.0 40.6 39.4 38.5 28.0                  
TBD  1  MH 0.75 1 44       43.5 42.7 42.5 42.0 40.6 39.4 38.5 28.0                  
ESJ 1 M 2.2 3 85       80.0 66.7 53.3 32.0                          
BS  1.5  M 0.75 1 19                   19.0 18.2 18.0 17.5 17.0 15.5 12.5        
TBS  1.5  M 0.75 1 19                   19.0 18.2 18.0 17.5 17.0 15.5 12.5        
CD  2  FL 1.1 1.5 50                   23 22.5 22 21 18 16.5 11        
DD  1.5  MH 1.5 2 48                   47.5 46.5 44.0 39.0 31.5            
DD  1  MH 1.5 2 53                   52.5 50.1 45.5 36.0              
BS  1.5  MD 0.75 1 23                     22.5 21.5 20.5 18.0 14.0          
TBS  1.5  MD 0.75 1 23                     22.5 21.5 20.5 18.0 14.0          
DT  2  FL 1.5 2 60                     34 32.5 31 29 24 21.5 10      
D  250  MH 1.8 2.5 70                     38 34.5 30 24            
ES  2  FL 2.2 3 36                       36.0 35.5 32.5 30.0 30.0 27.0 16.0    
TES  2  FL 2.2 3 36                       36.0 35.5 32.5 30.0 30.0 27.0 16.0    
AD  300/2  FL 2.2 3 36                       36.0 35.5 32.5 30.0 30.0 27.0 16.0    
MODEL POWER CAPACITY M3 / h - L / min
0 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 M3 / h
KW HP 0 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 L / min
TOTAL  HEAD  (METRES)
DS  3  FL 1.5 2 14.2     14.2 14.1 14.0 13.8 13.5 13.0 12.5 11.5 10.0 8.5 7.0 5.0            
DS  3  M 1.5 2 16     16.0 15.8 15.5 15.2 15.0 14.9 14.0 12.5 11.0 9.0 7.1 4.0            
ES  4  FL 2.2 3 18.2     18.2 18.0 17.8 17.6 17.4 17.2 16.5 15.5 14.5 13.0 11.5 8.5 6.0          
TES  4  FL 2.2 3 18.2     18.2 18.0 17.8 17.6 17.4 17.2 16.5 15.5 14.5 13.0 11.5 8.5 6.0          
ES  3  FLT 2.2 3 24     23.8 23.6 23.4 23.0 22.8 22.5 19.0 14.0                    
TKS  2  FL 5.5 7.5 32           32.0 31.5 31.0 29.5 28.5 27.0 25.0 23.0              
HS  4  FL 4 5.5 21               21.0 20.7 20.5 20.3 20.0 19.7 19.0 18.0 16.5 14.5 12.5 10.0  
THS  4  FL 4 5.5 21               21.0 20.7 20.5 20.3 20.0 19.7 19.0 18.0 16.5 14.5 12.5 10.0  
MODEL POWER CAPACITY  M3 / h     -     L / min
0 2.1 2.4 2.7 3 4.5 6 7.5 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 M3 / h
KW HP 0 35 40 45 50 75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 L / min
TOTAL  HEAD  (METRES)
DS  2  S 1.5 2 17           17.0 16.5 16.0 15.0 13.5 12.5 11.0 8.5 7.0 5.0          
AD  200  B 1.5 2 25           25.0 24.0 23.0 20.5 17.5                    
AD  200  FL 1.5 2 25           25.0 24.0 23.0 20.5 17.5                    
DS  200  B 1.5 2 28.7           28.0 27.6 25.5 23.0 20.0                    
TDS  200  B 1.5 2 28.7           28.0 27.6 25.5 23.0 20.0                    
DS  200  FL 1.5 2 28.7           28.0 27.6 25.5 23.0 20.0                    
TDS  200  FL 1.5 2 28.7           28.0 27.6 25.5 23.0 20.0                    
ES  3  FLC 2.2 3 30           29.5 29.0 28.5 24.5 21.5 16.0 10.0                
TES  3  FLC 2.2 3 30           29.5 29.0 28.5 24.5 21.5 16.0 10.0                
AD  300  FLC 2.2 3 30           29.5 29.0 28.5 24.5 21.5 16.0 10.0                
DS  150  B 1.5 2 35.5           34.0 32.5 24.0                        
TES  2  FLR 2.2 3 37           37.0 36.8 3.65 34.5 32.0 29.0 25.0 20.0              
ES  2  FLR 2.2 3 37           37.0 36.8 3.65 34.5 32.0 29.0 25.0 20.0              
ED  2  MH 2.2 3 40           39.5 38.0 35.0 24.0                      
TED  2  MH 2.2 3 40           39.5 38.0 35.0 24.0                      
AD  300/2  MD 2.2 3 40           39.5 38.0 35.0 24.0                      
EF  2  FL 2.2 3 50           48.5 46.0 44.0 35.0 21.0                    
TEF  2  FL 2.2 3 50           48.5 46.0 44.0 35.0 21.0                    
FT  2  FL 3 4 60           56 49 51 45 37.5 28                  
TFT  2  FL 3 4 60           56 49 51 45 37.5 28                  
FSTH  2  FL 3 4 65           65.0 55.0 41.5                        
TFSTH  2  FL 3 4 65           65.0 55.0 41.5                        
ES  3  S 2.2 3 18             18.0 17.8 17.6 17.4 17.2 17.0 16.5 15.5 14.5 13.0 9.0 5.0    
TES  3  S 2.2 3 18             18.0 17.8 17.6 17.4 17.2 17.0 16.5 15.5 14.5 13.0 9.0 5.0    
AD  300  SP 2.2 3 18             18.0 17.8 17.6 17.4 17.2 17.0 16.5 15.5 14.5 13.0 9.0 5.0    
ES  3  FLR 2.2 3 33             32.8 32.0 30.5 28.5 26.5 23.5 18.0              
TES  3  FLR 2.2 3 33             32.8 32.0 30.5 28.5 26.5 23.5 18.0              
BS  1.5  MT 0.75 1 14               13.5 12.5 11.0 9.0                  
ES  3  M 2.2 3 19               19.0 18.5 18.0 17.8 17.5 17.3 17.1 17.0 16.0 14.0 12.5 10.0  
TES  3  M 2.2 3 19               19.0 18.5 18.0 17.8 17.5 17.3 17.1 17.0 16.0 14.0 12.5 10.0  
ES  3  FL 2.2 3 19               19.0 18.5 18.0 17.8 17.5 17.3 17.1 17.0 16.0 14.0 12.5 10.0  
TES  3  FL 2.2 3 19               19.0 18.5 18.0 17.8 17.5 17.3 17.1 17.0 16.0 14.0 12.5 10.0  
AD  300  M 2.2 3 19               19.0 18.5 18.0 17.8 17.5 17.3 17.1 17.0 16.0 14.0 12.5 10.0  
AD  300  FL 2.2 3 19               19.0 18.5 18.0 17.8 17.5 17.3 17.1 17.0 16.0 14.0 12.5 10.0  
CS  2  M 1.1 1.5 15                 15.0 14.5 12.5 7.0                
TCS  2  M 1.1 1.5 15                 15.0 14.5 12.5 7.0                
CS  2  FL 1.1 1.5 15                 15.0 14.5 12.5 7.0                
CS  2  MT 1.1 1.5 18                 18.0 17.5 16.5 13.0 7.5              
DS  2  MT 1.5 2 18                 18.0 17.8 17.5 17.0 16.0 14.0 12.5 7.0        
CS  20  M 1.5 2 18                 18.0 17.8 17.5 17.0 16.0 14.0 12.5 7.0        
AD  2  M 1.5 2 18                 18.0 17.8 17.5 17.0 16.0 14.0 12.5 7.0        
CS  1.5  M 1.1 1.5 20                 19.8 19.5 19.0 15.5                
TCS  1.5  M 1.1 1.5 20                 19.8 19.5 19.0 15.5                
DS  2  M 1.5 2 16                 22.5 22.0 20.1 19.5 18.0 16.8 14.9 10.0        
TDS  2  M 1.5 2 23                 22.5 21.5 20.0 18.5 17.0 15.9 13.5 10.0        
DS  2  FL 1.5 2 23                 22.5 22.0 21.1 19.5 18.0 16.8 14.9 10.0        
TDS  2  FL 1.5 2 23                 22.5 22.0 21.1 19.5 18.0 16.8 14.9 10.0        
THS  3  FL 4 5.5 39                 38.0 36.0 34.0 32.0 29.5 27.5 24.0          
THS  2  FL 4 5.5 39                 39.0 38.5 37.0 35.1 33.5 31.0 28.5 22.0        
HS  2  FL 4 5.5 39                 39.0 38.5 37.5 36.0 34.0 32.0 29.0 22.0        
HS  3  FL 4 5.5 39                 39.0 37.0 35.0 33.0 30.5 27.5 24.0          
MODEL POWER CAPACITY  M3 / h     -     L / min
0 2.1 2.4 2.7 3 4.5 6 7.5 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 M3 / h
KW HP 0 35 40 45 50 75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 L / min
TOTAL  HEAD  (METRES)
  CS 10/15 0.75 1     17.6 17.5 17.4 17.3 17 16 14.8 11                      
  CS 2 1.5 2 18                 18.0 17.8 17.5 17.0 16.0 14.0 12.5 7.0        
                                               

 
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา สินค้า