หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา โทร. 02-360-7694, 086-989-6882, 02-7381301-7, ID Line: fujiki1987, Email: fujiki-pp@hotmail.com
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ARENO
Left direction
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ DAM
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ADANO
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ DENO
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ono
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ AZUMI
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ SHIBATA
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ FUJIKI
Right direction
บริษัท ฟูจิกิ อินดัสตรี้ส์ จำกัด ก่อตั้งและดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2533 เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้า โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต แต่เพียงผู้เดียว  โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการใช้งานสินค้าให้เหมาะสมกับประเภทของงานและตรงตามความต้องการ และบริการรับซ่อมสินค้าตลอดระยะเวลาการใช้งาน
 

ปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร และประปา

 
 

รับทำปั้มน้ำหอยโข่งและมอเตอร์พิเศษ

 
 

ความรู้และบทความน่าสนใจ

 

Fujiki
 

คู่มือการใช้งานเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ

 
 

คู่มือการใช้งานปั๊มน้ำอัตโนมัติ SHIBATA, SWP 275 D, AUTOMATIC, WELL PUMP

 

ข้อแนะนำการติดตั้งปั๊มดูดน้ำลึก (DEEP WELL)

 

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

เช็คความลึกของน้ำให้แน่ใจว่าท่อดูดน้ำมีความลึกเพียงพอที่จะดูดน้ำได้ถึง เมื่อระดับน้ำลดต่ำลง

  1. ติดตั้งปั๊มให้ใกล้กับบ่อน้ำให้มากที่สุด ถ้าเดินท่อแนวนอนห่างจากบ่อน้ำยาวเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของปั๊มจะต่ำลงและปั๊มอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ
  2. สถานที่ติดตั้งควรจะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ส่วนมากจะติดตั้งบนคอนกรีตที่ไม่ลาดเอียงและไม่ทรุด
  3. ท่อแนวนอนที่ติดกับท่อดูดน้ำ ควรอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ท่อแนวนอนที่ติดกับตัวปั๊ม ควรจะลาดเอียงลง และสูงกว่าท่อแนวนอนที่ติดกับท่อดูดน้ำ (ถ้าการติดตั้งท่อส่งน้ำไม่ถูกต้องจะทำให้ดูดน้ำไม่ขึ้น)
  4. ว่างท่อดูดน้ำให้ลึกที่สุดเท่าที่ลึกได้ โดยดูได้จากเวลาระดับน้ำลงต่ำ แต่ควรให้ปลายท่ออยู่เหนือบ่อน้ำอย่างน้อย 30 เซนติเมตร (สังเกตจากรูปที่ 1)
  5. ท่อน้ำจะต้องปราศจากสิ่งสกปรกตลอดเวลา มิฉะนั้นจะทำให้ปั๊มอุดตัน และจะทำให้ปั๊มเสียหายได้

 

วิธีการใช้งาน

  1. คลายเกลียวฝาปิดน้ำพลาสติกออก เพื่อกรองน้ำ
  2. คลายเกลียวตัวป้อนอากาศ ( Air Charger )
  3. กรอกน้ำใส่เกลียว (ข้อที่ 1) จนมีน้ำล้นออกมาที่รูขันเกลียวตัวป้อนอากาศ ( Air Charger )
  4. ขันเกลียวตัวป้อนอากาศเข้าไปจนแน่นพอสมควรเติมน้ำลงไปอีกเล็กน้อย จนน้ำล้นออกจากเกลียวบน ปิดเกลียวพลาสติกตัวบนให้แน่น
  5. เสียบปลั๊กไฟฟ้า มอเตอร์ปั๊มน้ำจะเริ่มทำงานและพร้อมใช้งานได้เลย

 

ข้อควรระวัง

ปั๊มน้ำรุ่นนี้ได้รับการปรับความดัน (pressure) โดยตั้งความดันไว้ที่ 550-600 มิลปรอท เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องไปขันสกรูเพื่อปรับคามดันแต่อย่างใด


วิธีการใช้ปั๊มน้ำหลังจากที่หยุดใช้งานมานาน

ปั๊มที่หยุดใช้งานมานานเมื่อต้องการใช้งานใหม่ เปิดไฟแล้วปั๊มไม่ทำงานให้ดึงปลั๊กไฟออก และใช้ไขควงบิดปลายแกนมอเตอร์ (ทางด้านหลัง) บิดให้แกนมอเตอร์หมุนสัก 2 – 3  รอบ เพื่อให้สิ่งสกปรกต่างๆ ที่ทำให้มอเตอร์ฝืดออกแล้วเสียบไฟ มอเตอร์ปั๊มน้ำจะทำงานตามปกติ

 
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา สินค้า