หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา โทร. 02-360-7694, 086-989-6882, 02-7381301-7, ID Line: fujiki1987, Email: fujiki-pp@hotmail.com
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ARENO
Left direction
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ DAM
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ADANO
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ DENO
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ono
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ AZUMI
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ SHIBATA
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ FUJIKI
Right direction
บริษัท ฟูจิกิ อินดัสตรี้ส์ จำกัด ก่อตั้งและดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2533 เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้า โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต แต่เพียงผู้เดียว  โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการใช้งานสินค้าให้เหมาะสมกับประเภทของงานและตรงตามความต้องการ และบริการรับซ่อมสินค้าตลอดระยะเวลาการใช้งาน
 

ปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร และประปา

 
 

รับทำปั้มน้ำหอยโข่งและมอเตอร์พิเศษ

 
 

ความรู้และบทความน่าสนใจ

 

Fujiki
 

คู่มือการใช้เครื่องสูบน้ำ ปั้มแช่

 
 

ก่อนนำไปใช้งาน

 1. การยกหรือเคลื่อนย้ายปั๊มทุกครั้งให้จับหรือถือด้วยหูหิ้วเท่านั้น อย่าเหนี่ยวรั้งสายไฟฟ้าของปั้ม
 2. ตรวจสอบข้อมูลในแผ่นป้ายที่ติดมากับตัวสินค้าว่า ขนาด,รุ่น และคุณสมบัติของปั้มตรงกับที่ท่านต้องการ
 3. ตรวจให้แน่ใจว่าการขนส่งไม่ได้สร้างความเสียหายต่อตัวปั้ม,ตรวจดูสลักเกลียวและน๊อตว่ายังขันแน่นอยู่หรือไม่
 4. ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าสายเคเบิ้ลไม่เสียหาย มีสายดินและวงจรไฟฟ้าทำงานได้ดี

 

ข้อควรระวัง

 1. อย่าเสียบปลั๊กไฟก่อนนำปั๊มไปแช่น้ำ เพราะอาจทำความเสียหายกับมอเตอร์ได้
 2. ให้แน่ใจได้ว่าได้ต่อสายดินกับปั๊มถูกต้องแล้วก่อนเสียบปลั๊กไฟ เพราะอาจทำให้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
 3. ควรดูแลอย่างเข้มงวดไม่ใช้ปั๊มในบ่อหรือสระว่ายน้ำ ขณะยังมีคนอยู่ในน้ำ

 

การติดตั้งและการใช้งาน

 1. ในกรณีที่ปั้มจะถูกวางอยู่ในโคลน หรือพื้นทราย แนะนำว่าให้ใช้วีแขวนปั้มให้ลอยอยู่ในน้ำด้วยเชือก หรือหาตำแหน่งวางลงบนพื้นที่เรียบและแข็งแรง เพื่อป้องกันการทรุดตัว ซึ่งจะช่วยยืดอายุการสึกหรอของชิ้นส่วน จากการถูกเม็ดทรายหรือเศษมีดคมเล็กๆ ที่ถูกดูดเข้าสู่ปั้มทำความเสียหายกับตัวปั้มได้
 2. ท่อส่งน้ำหรือท่อสายยางของปั้ม จะต้องต่อให้พ้นจากระดับน้ำของบ่อ หรืออาจใส่วาล์วกันน้ำย้อน(CHECK VALUE) ถ้าท่อส่งน้ำหรือท่อสายยางอยู่ต่ำกว่าระดับผิวน้ำเมื่อปั้มหยุดทำงานจะเกิดน้ำย้อนเนื่องจากปฏิกิริยา "กาลักน้ำ"
 3. จัดเตรียมหาตัวป้องกันขยะมูลฝอยที่ปนมากับน้ำและเก็บออกจากตัวกรองน้ำ เมื่อมีปริมาณมาก
 4. หลังจากใช้ปั้มน้ำที่มีเศษทราย หรือตะกอนสกปรกอื่นๆจำนวนมาก แนะนำให้ใช้ปั้มสูบน้ำที่สะอาดๆบ้างในบางครั้ง เพื่อทำความสะอาดตัวปั้ม และภายในของท่อสายยาง
 5. ส่วนที่กันน้ำของเพลาปั้ม ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมาก คือซีลกันน้ำ (MECHANICAL SEAL) และซีลกันน้ำมัน (OIL SEAL) อายุการทำงานของปั้มจะแปรเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการใช้งาน โดยไม่จำกัดของเขต แนะนำให้ตรวจเช็คการซีล หรือการรั่วไหลของน้ำมัน และดูแลตรวจเช็คน้ำมันในปั้มอย่างสม่ำเสมอ

 

การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ

 1. ตรวจเช็คความบกพร่องของสายไฟปั้ม โดยตรวจเช็คความต้านทานของตัวนำไฟฟ้าระหว่างขั้วทั้งสองของปลั๊กเสียบสายไฟ (ค่าความด้านทานไฟฟ้าที่อ่านได้ต้องเป็น 0 Ω จึงจะถือว่าผ่าน)
 2. ตรวจเช็คการเป็นฉนวน โดยตรวจเช็คระหว่างขั้วทั้งสองของปลั๊กเสียบสายไฟกับสายดิน (ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่อ่านได้ต้องน้อยกว่า 5  M Ω จึงจะถือว่าผ่าน)
 3. ตรวจดูน้ำมันหล่อลื่น ถ้าพบว่าน้ำมันหล่อลื่นมีสีขุ่นหรือมีสีผิดปกติ หรือมีน้ำเจอปนก็ให้เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น และตัวซีลทันที ถ้าพบว่าน้ำมันหล่อลื่นไม่ขุ่น และไม่มีน้ำเจือปน แสดงว่าซีลยังอยู่ในสภาพปกติใช้งานได้ต่อไป

 

การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (TROUBLE SHOOTING)

 

แผนผังสำหรับค้นหาข้อบกพร่อง

ข้อบกพร่อง

การตรวสอบ
( สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ )

การแก้ไข

1.ปั้มน้ำไม่ทำงานหรือหยุดทำงานทันทีเมื่อติดเครื่อง

ก.ต่อวงจรไฟฟ้าไม่ถูกต้อง

ก.แก้ไขการต่อวงจรไฟฟ้าให้ถูกตรวจสอบวงจรไฟฟ้า

ข.เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่ว

ข.ซ่อมตำแหน่งที่กระแสไฟฟ้ารั่ว

ค.ใบพัดติดขัดจากสิ่งปะปน

ค.กำจัดสิ่งปะปนออกไป

ง.มอเตอร์ไหม้

ง.ซ่อมหรือเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่

จ.แรงดันไฟฟ้าตก ( VOLTAGE DROP )

จ.ปรับแรงดันไฟฟ้าให้ถูกต้อง

2.เครื่องหยุดทำงานระหว่างใช้งาน

ก.แรงดันไฟฟ้าตก ( VOLTAGE DROP )

ก.ปรับแรงดันไฟฟ้าให้ถูกต้อง

ข.ใบพัดติดขัดจากสิ่งปะปน

ข.กำจัดสิ่งปะปนออกไป

ค.OVERLOAD

ค.รอให้มอเตอร์เย็นลง

ง.ของเหลวมีความเข้มข้นสูงเกินไป

ง.ลดความเข้มข้นให้ต่ำลง

 

3.สูบน้ำไม่ได้หรือประสิทธิภาพลดลง

 

ก.แรงดันไฟฟ้าตก ( VOLTAGE DROP )

ก.ปรับแรงดันไฟฟ้าให้ถูกต้อง

ข.มอเตอร์หมุนกลับทิศทาง

ข.แก้ไขให้หมุนไปข้างหน้า

ค.ส่งสูบน้ำสูงเกินพัก

ค.ลดการส่งให้ต่ำลง

ง.ท่อส่งน้ำอุดตัน

ง.ทำการซ่อมท่อส่งน้ำ

จ.ใบพัดสึกหรอ

จ.เปลี่ยนใบพัดใหม่

ฉ.มีสิ่งปะปนอุดตันในตะแกรงกรองน้ำ

ฉ.กำจัดสิ่งปะปนออกไป

 
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา สินค้า